MLADINA GZR

Na mladih svet stoji

zanimivo

KAJ JE TO POVRATNI OGENJ (BACKDRAFT)

Kaj je backdraft oz. Povratni ogenj?

Do povratnega ognja (backdraft-a) pride, ko sta v prostoru v pravilnem razmerju prisotni toplota in gorljiva snov, nato pa nenadoma pride do dotoka zraka(kisik). Tipični primer je zaprto stanovanje v bloku, v katerem že nekaj časa gori. Ogenj začne zaradi pomanjkanja kisika tleti (pride do nepopolnega gorenja). Temperatura v sobi je zelo visoka kar pomeni, da je nad vnetiščem vnetljivih materialov, ki so v sobi. Ko gasilec odpre vrata ali razbije okno, v sobo priteče zrak(kisik)  in takrat je ognjeni trikotnik popoln. Zrak(kisik) se pomeša z ogljikovim monoksidom, ki je dobro vnetljiv in gorljiv plin. Kot rezultat dobimo ogromno ognjeno kroglo, ki ponavadi zapusti prostor skozi isti vhod skozi katerega je vstopil gasilec. Povratni ogenj ( backdraft) ima eksplozijski učinek ki lahko gasilca, ki je  odprl vrata ubije ali hudo rani.

Koliko časa je potrebno da pride do povratnega ognja?

Ni potrebno veliko časa, da do tega pojava pride! Čas, ki poteče od dotoka zraka(kisika) do nastanka povratnega ognja je odvisen od velikosti prostora v katerem je požar.Pri manjših prostorih pride do povratnega ognja(backdraft-a) skoraj v trenutku zato je ta pojav za gasilce zelo nevaren! Pri večjih prostorih pa lahko do nastanka potečeta tudi do dve minuti in če ne gasimo pravilno in ne ohlajamo dimne mase lahko pride do tragičnih posledic, katere so lahko zelo neugodne za nas gasilce!

Kako prepoznamo znake da lahko pride do tega pojava?

V velikih prostorih znaki dostikrat niso prisotni, v manjših pa skoraj vedno. Osnovni znak so vroča vrata oz. kljuka. V tem primeru vrat ne smete odpirati, če nimate ustrezne opreme kot so: izolirni dihalni aparat, cevi(polne vode) in seveda na koncu cevi turbo ročnik s katerim ohlajate dimne mase. Ostali znaki so majhni oblački dima, ki prihajajo izpod vrat in jih povzroča vstopajoči zrak. Lahko pa tudi predvidimo, da bo prišlo do tega pojava, če vidimo da na kraju požara ni veliko dimnih mas in da je naš požar lociran na dobro zaprtem prostoru.